DENİZ BRANŞI

SU ALTI ARAMA

Su Altı Arama Kurtarma

 

ABS Divers Club (YB No:855) işbirliğiyle

KARASAL AFET, DENİZ VE HER TÜRLÜ SU ALTI KURTARMA OPERASYONLARINDA DALICI PERSONEL

Görev İmkan ve Kabileyetler

TSSF standartlarına uygun olumsuz koşul ve sartlarda onlarca yıl sualtı operasyon ve kurtarma harekatlarında görev yapmış uzman kadrosu ile dalış amiri komutasında su altı görevleri icra edılmektedır.

Tesis İmkan ve Kabileyetler

30 dalıcı kapasiteli TSSF standartlarında tüm eğitim öğretim müfredatında yetkili dalıcı personel sevk ve idaresinin dışında. Kriminal dalış belgesi vermeye yetkili kurum

SU ÜSTÜ ARAMA

Su Üstü Arama Kurtarma

 

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNDE BOT VE HAVA İMKAN VE KABİLİYETLERİ DOĞRULTUSUNDA ANİ MÜDAHİLE VE AFET HALLERİNDE SU ÜSTÜ LOJİSTİK BİRİM FAALİYETİ

Görev İmkan ve Kabileyetler

IMO( uluslar arası denizcilik örgütü ) SOLAS (safety of life at se a ) standartları ile donatılmış 200 ve 150 beygir güc seçenekler ile donatılmış 6 kazazede ve 4 mürettebat ile seyir kabiliyetli yüksek süratli kurtarma botları 6 yıldır Marmara – karadeniz ve ege sularında en ağır hava koşullarında görev faaliyetleri icra edebilmekte ve yüzlerce hayata müdahile etmişlerdir.

Tesis İmkan ve Kabileyetler

30 deniz mili menzil içerisinde aktif deniz gözlemi, ani ve kitlesel olaylarda tam donanımlı hareket merkezi ile yüksek müdahile, takip sevk ve idare harekat merkezi ile güçlendirilmiştir.