MOBİLİZE

DENİZ HAVA VE KARA ANİ MÜDAHİLE OPERASYONLARINDA KARA AĞI DESTEK BIRIMI VE AFET, DOĞAL YAŞAM VE YANGIN LOJİSTİK DESTEK BİRİMİ

Görev İmkan ve Kabileyetler

Maltepe Kadıköy ve Beylik düzü bölgesine konuşlu Kara müdahile timleri Kaza ve afet durumlarında mülki idare emir komutası altında en ağır koşullarda görev yapılme ve personel sevk idaresinde ani müdahile kabiliyetine sahip ekip araçları.

Tesis İmkan ve Kabileyetler

Deniz hava ve kara harekatlarına tam entegre kurtarma kara istasyonu