MOTORİZE ARAMA KURTARMA

Motorize

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNDE İLK MÜDAHİLE VE LOJİSTİK DESTEK

Görev İmkan ve Kabileyetler

Gelişen ani olaylarda ve kitlesel afet durumlarında mülki idare amirleri komutası altındaki birlikler ile tam uyum ve koordinasyon ile hızlı cevık ve profesyonel müdahile kabiliyetine sahip Motorsiklet müdahile ekibi

Tesis İmkan ve Kabileyetler

Deniz hava ve kara harekatlarına tam entegre kurtarma kara istasyonu