SU ÜSTÜ ARAMA KURTARMA

Su Üstü Arama Kurtarma

 

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNDE BOT VE HAVA İMKAN VE KABİLİYETLERİ DOĞRULTUSUNDA ANİ MÜDAHİLE VE AFET HALLERİNDE SU ÜSTÜ LOJİSTİK BİRİM FAALİYETİ

Görev İmkan ve Kabileyetler

IMO( uluslar arası denizcilik örgütü ) SOLAS (safety of life at se a ) standartları ile donatılmış 200 ve 150 beygir güc seçenekler ile donatılmış 6 kazazede ve 4 mürettebat ile seyir kabiliyetli yüksek süratli kurtarma botları 6 yıldır Marmara – karadeniz ve ege sularında en ağır hava koşullarında görev faaliyetleri icra edebilmekte ve yüzlerce hayata müdahile etmişlerdir.

Tesis İmkan ve Kabileyetler

30 deniz mili menzil içerisinde aktif deniz gözlemi, ani ve kitlesel olaylarda tam donanımlı hareket merkezi ile yüksek müdahile, takip sevk ve idare harekat merkezi ile güçlendirilmiştir.